kata monolog hari ini

the people who laugh the most have experienced the most pain

Tuesday, April 19, 2011

madah berhelah #2

"kadang-kadang lebih baik tak tahu daripada tahu" 
sesuatu kebenaran

kebenaran yang menyakitkan

No comments:

Post a Comment